Бункери и ремонт на покривите им

При ремонт на покривна конструкция на бункери, трябва да знаем, че те намират широко приложение в промишлените предприятия, при топлоцентралите,, каменовъглените мини, рудниците и др. Те изпълняват различни предназначения в технологичен процес. Разделят се на приемателни, междинни и товарни – в зависимост от това, дали в тях се прибира суровината след нейното добиване или се събира материалът в междините етапи на обработката му, за да се предаде по-равномерно при по нататъшното му преработване или се събира материалът в тях се натоварва на различни транспортни средства.

При ремонт на покривна конструкция е необходимо да сме наясно, че формите са различни – в зависимост от предназначението на бункера, количеството на съхранявания материал, начина на пълнене и изпразване, физическите му свойства, габарита на целия комплекс от сгради, в който е включен бункера и др. Често бункерите са съчетани с бункерни естакади, които имат характер на мостова конструкция. Бункерите по своята конструктивна система може да се разделят на два вида:

–          Бункер силозен вид – има квадратни, правоъгълни или кръгли клетки, при малки бункери горната призматична част можее да се намали до размерите на греди или пояси, а материалът да сесъхранява само в пирамидалната част

–          Бункер коритообразен вид, където дължината е неколкократно по-голяма от ширината

Когато ни се наложи да ремонтираме покривна конструкция от такъв тип, е нужно да различаваме два вида бункери – открити и закрити. Ремонтирайки покривна конструкция на бункер трябва да съблюдаваме й формата на дъното. Дъното може да бъде плоско със или без пълнеж за наклон, наклонени едностранно, двустранно или несиметричен отвор. Ремонтирайки покривната конструкция на бункери, е нужно да се има пред вид основните му елементи:

–          Надбункерна покривна конструкция

–          Вертикални стени на призматичната част

–          Наклонени стени за фуниите или коритата

Подпорна конструкция

Ремонт на покриви на сглобяеми куполи и с полегати черупки

При ремонт на покрива често в черупката се налага да се оставят отвори. В натисковата зона се отварят с бордова греда, която има напречно сечение, не по-малко от изрязаната част на черупката. При ремонт на покриви с по-големи отвори се предвижда скара от ребра, която заедно с бордовата греда да поемат съответните усилия. Когато отворите са в опъната зона, армировката в бордовата греда трябва да бъде достатъчна, за да поеме усилията от изрязаната част.

Въобще трябва да се проведе внимателно изследване на концентрацията на напреженията. Полегатите черупки над правоъгълна основа с положителни гаусови кривини са по-благоприятни от цилиндричните черупки. С тях може при ремонт на покрива да се покриват по-големи пространства при по-малък разход на бетон и стомана. Когато се налага при ремонт на покриви сглобяем метод на черупковите конструкции, особено когато е целесъобразно съчетан с предварително напрежение, има значително предимство и разкрива нови перспективи за приложение на тънкостенните покривни конструкции.

Предварителното напрежение се прилага в тези части, в които се появяват значителни напрежения на опън. При ремонт на покриви техническата и икономическата целесъобразност на сглобяемите черупкови конструкции изисква спазването на следните условия:

  1. Избиране на благоприятна форма на черупката за изпълнение с готови елементи
  2. Разчленяване на черупковата конструкция по такъв начин, че да се получава минимален брой типоразмери, т.е. да се постигне максимална типизация
  3. Геометричната форма на елементите да бъде благоприятна за просто и удобно изпълнение
  4. Целесъобразно разрешаване на въпроса на съединенията
  5. Удобен и лек монтаж на конструкцията
  6. Минимален разход на материали

 

Основни ремонти на покриви

Основни ремонти на покриви
Основни ремонти на покриви

Ремонтите на покриви са основната дейност на нашата компания. Ние работим както с меки и плоски покриви, така и със скатни покриви от всички възможни  материали и  всякакво ниво на сложност. При нас можете да поръчате частичен или цялостен ремонт напокрив. Монтаж и ремонти на покриви с нашата компания – това е  качествено изпълнение  в най-кратки срокове.

Нашата компания извършва ремотни на покриви с различно ниво  на сложност и е готова да предложи пълен набор от услуги за ремонт и монтаж на покрив:
• Ремонт и монтаж на плосък покрив
• Монтаж и ремонт на скатен покрив
• Изграждане на покривни системи и всички видове обшивки
• Пароизолация,  хидроизолация  на покрива, покривна изолация;
• Монтаж и ремонт на покривни аксесоари;
• Монтаж на мансардни покриви
• Изграждане на дренажна система;
• Монтаж на отоплителни системи и покривни канализацията;
• Покривни ремонти – аварийни, текущи ремонти на покриви и капитални  покривни  ремонти
• Реконструкция и реставрация на покрива, покривно възстановяване – възстановяване и ремонт на покрива по визуални материали или чертежи.

И това не е пълният списък от услуги за инсталация и ремонти на покриви, който осигурява нашата компания. Така че ни се обадете с Вашите въпроси, относно ремонта или  инсталирането на покрива – нашите експерти ще Ви посъветват по всякакви въпроси, за да вземете най-доброто решение за Вашия случай, а също и за необходимите материали и оптимизиране на разходите.

Ремонти на покриви при различни конструкции и региони

Ремонти на покриви и конструкции

Ремонти на покриви
Ремонти на покриви

Ремонти на покриви спрямо типа конструкция, покривът на къща – важна и неразделна част от всяка сграда, спестете от ремонти на покриви с правилно планиране. Покривът не само поема основните въздействия на неблагоприятните фактори, но също така има и голяма естетическа стойност. От вида на покривните материали зависи как ще изглежда цялата сграда и как ще се впише в общия ансамбъл на околните сгради.

Пестенето от качеството на материали за изработка, често води до доста скъпи ремонти на покриви. Външния вид на къщата по-често се определя от вида на покрива, а конструкция на покрива се определя от климата на дадения регион. За да бъдат избегнати честите ремонти на покриви, конструкцията трябва да бъде строго съобразена с климата. В области с много валежи  предпочитаните покриви са с наклон от 45 градуса и повече.  Подобен наклон минимизира разходите за ремонти на покриви.

Ремонти на покриви и региони

В региони, където преобладават силни ветрове, е по-добре да се избегнат скосените покриви, тъй като вятърът оказва силно влияние върху тях, тук е за предпочитане покриването на покрива с пластови мембрани или битумни плоскости. Покриви, които да отговарят на всички климатични райони за съжаление е невъзможно да има, но винаги можете да бъде намерена златната среда.  В зависимост от наклона Вие може да изберете един или друг вид покрив.

Отделните покривни материали  (керемиди, шиндли) се използват при склонове с наклон над 20 градуса.  Битумните рулони са материали които се използват за плоски покриви или покриви с наклон по-малък от 30 градуса, тъй като в случай на голям наклон и висока температура, може да се получи плъзгане което да предизвика нуждата от ремонти на покриви.  Ако наклонът на покрива не надвишава 3%, този тип конструкция се нарича плосък покрив.  Такива проекти изискват минимално количество материали, но са подходящи само за среда с минимални валежи. Ремонти на покриви при подобен тип проекти е значително евтино.

Ремонти на покриви, причини, видове и решения

Ремонти на покриви – една от най-важните области на строителството. Покривът е от голямо значение за всяка сграда: ако хидроизолация и топлоизолация на покрива се наруши, то може пряко да влияе върху безопасността и здравето и да принуди собствените да търсят варианти за ремонти на покриви. Ето защо, за ремонт на тази част от сградата трябва да се отнася отговорно,  и да се доверява само на опитните професионалисти, защото  те не само ще дадат гаранция за извършената работа, но и точно спазят сроковете на ремонта на покрива. Това е много важно както за къщи, така и за административни сгради, и за промишлени обекти.

Причините за ремонти на покриви, могат да бъдат най-различни. Понякога покривът се разрушава поради природни явления или в следствие на физическото  влошаване на материалите, но повечето проблеми  са в следствие  на човешка грешка. Грешките, допуснати по време на инсталацията на покрива,  могатда доведат до най-различни проблеми –  от мехури на покритието  до разрушаване на хидроизолацията и нуждата от спешни ремонти на покриви.

Покривните дейности или с други думи ремонти на покриви зависят от устройството на покрива и от степента на щетите. Основен ремонт е рядко необходим  и отнема много време. Обикновено обаче, трябва да се сменят само повредените  участаци. В  зависимост от устройството  на покрива, технологията на ремонта може да се различава значително. Според различните типове ремонти на покриви са необходими различни материали и инстроменти, за ремонт на руло на хидроизолацията са необходими едни инструменти и материали, а за ремонт на метални или керамидени покриви –  материалите са  напълно различни.

Ремонти на покриви, спестете ги с превантивни мерки

Покривът е една от най-важните части във всяка къща. Веднъж повреден, покривът може да Ви причини много главоболия. Ремонт на покриви може да бъде много сложна, трудуемка и скъпа задача, затова за да спестите излишни пари за ремонт на Вашия покрив е добре той да бъде проверяван често за повреди.

Един от начините за поддръжка на Вашия покрив е честото му инспектиране и установяване на състоянието в което се намира. Проверявайте го често за течове странни цепнатини и форми и това би Ви спестило много пари за бъдещ ремонт на покрив.

Преди да започнете проверката на Вашия покрив, убедете се че сте обезопасени. Най-добре е един покрив да бъде проверяван два пъти годишно, във време което е спокойно.