Ремонт на покриви на сглобяеми куполи и с полегати черупки

При ремонт на покрива често в черупката се налага да се оставят отвори. В натисковата зона се отварят с бордова греда, която има напречно сечение, не по-малко от изрязаната част на черупката. При ремонт на покриви с по-големи отвори се предвижда скара от ребра, която заедно с бордовата греда да поемат съответните усилия. Когато отворите са в опъната зона, армировката в бордовата греда трябва да бъде достатъчна, за да поеме усилията от изрязаната част.

Въобще трябва да се проведе внимателно изследване на концентрацията на напреженията. Полегатите черупки над правоъгълна основа с положителни гаусови кривини са по-благоприятни от цилиндричните черупки. С тях може при ремонт на покрива да се покриват по-големи пространства при по-малък разход на бетон и стомана. Когато се налага при ремонт на покриви сглобяем метод на черупковите конструкции, особено когато е целесъобразно съчетан с предварително напрежение, има значително предимство и разкрива нови перспективи за приложение на тънкостенните покривни конструкции.

Предварителното напрежение се прилага в тези части, в които се появяват значителни напрежения на опън. При ремонт на покриви техническата и икономическата целесъобразност на сглобяемите черупкови конструкции изисква спазването на следните условия:

  1. Избиране на благоприятна форма на черупката за изпълнение с готови елементи
  2. Разчленяване на черупковата конструкция по такъв начин, че да се получава минимален брой типоразмери, т.е. да се постигне максимална типизация
  3. Геометричната форма на елементите да бъде благоприятна за просто и удобно изпълнение
  4. Целесъобразно разрешаване на въпроса на съединенията
  5. Удобен и лек монтаж на конструкцията
  6. Минимален разход на материали

 

Ремонт на покриви с черупкови конструкции

Едно от най-големите постижения на строителството е широкото приложение през последните десетилетия на покривните черупкови конструкции. Тези конструкции са богато наследство от древните строители, които са ни оставили забележителни творби, като редки паметници на културата. Но с течение на времето и те се нуждаят не само от поддръжка, но и ремонт на покривната конструкция. При строителството на тези уникални паметници са употребявани предимно камък и тухли.

Такива редки паметници на строителното изкуство представляват гробницата в Казанлък, както и църквите „Свети Георги” и „Света София”, запазени като исторически паметници у нас в София. Тяхната реставрация при ремонт на покрива ще се съблюдава да бъде извършен със същите материали или аналог на тях. При започване на ремонт на покривната конструкция тип черупка, трябва да се има предвид, че двете им измерения са много по-големи от третото измерение, което и е дебелината на самата конструкция. Докато при гредовите, рамковите и скелетните конструкции изчислителната схема е съставена от осите на линейните елементи. То при ремонт на покрива трябва да се съобразим, че при тънкостенните изчислението започва от средните повърхнини, които най-често са криволинейни.

Черупковите конструкции са със средна криволинейна повърхнина и имат голяма носеща способност и малко собствено тегло. Тяхното предимство сравнение с плоскостните конструкции е аналогично на предимството на дъгата сравнение с гредата. За ремонта на покрива при този модел, е важно да знаем, че както сводестите конструкции могат да се изпълняват с отвори със стотици метри, без да се ограничава максималният отвор, така и при тънкостенните покривни черупкови конструкции тези възможности са още по-големи.

Ремонт на покриви чрез плътни и неплътни покрития

Ремонт на покриви при плътно покритие. Този тип се характеризира с сигурна хидроизолация при оттичане на водата, не само по наклона, но и в обратната посока, при запушване при попадане на клони и листа, а също така и при заледяване. Покритието е направено без фуги или със запойка на шевовете. Предимно замазките които се ползват при ремонта на покрива са с армировка, рулонни битуминизирани изделия, от пластмаса или от метал. Поради голямата си устойчивост при всякакъв режим на оттичане, ремонт на покрива тези покрития се прилагат предимно при плоски покриви и с вътрешно оттичане, но има случаи когато се ползват и при стръмни покриви. Ремонт на покриви с неплътни, съставени от отделни елементи детайли покрития. При тях детайлите се захващат и свързват помежду си по посока на оттичането успоредно на капчука. По този начин се образува цялостното покритие, при което водата минава от единия към другия детайл и достига отводнителната система на зданието. По този начин, не са възможно да се осъществи движението на водата срещу наклона, защото тя ще премине под застъпени детайли и ще се оттече в покривното помещение. За да са сигурни специалистите използващи този модел покритие при ремонт на покрива го ползват само за стръмни скатове. Тук попадат като детайли –  керемидите, всички видове плочи, панели и някои метални покрития и някои битумни изделия. При малък наклон прекъснатите покрития се уплътняват на фугите и по този начин по вида си на изпълнение приличат на непрекъснатите покрития.

Избор на керемиди при ремонт на покриви

При ремонт на покриви съществува и един не маловажен проблем, бързият растеж на строителството в последните години увеличи търсенето на керемиди- основното покритие, с който се завършват скатните покриви. За жалост качествената глина вече е рядкост, за производство на доказали се керамични изделия за покриви  у нас. Ресурсите са намалели значително и на пазара се почувства тяхната липса, което доведе до внос на такива. При ремонт на покрива, трябва да съблюдаваме следните качествени характеристики:  керемидите да са водонепропускливи, да има възможност за добро проветряване на подпокривното пространство, защита на ската от нахлуване на птици, добра циркулация на въздуха, проходимост на вентилация на канализацията на сградата и лесно обслужване на съоръженията.

При ремонт на покрива трябва да се спазват изискванията към подпокривните помещения. Те са два вида – топъл скатен покрив и студен скатен покрив. При ремонта на топлия покрив основна грижа е полагането на топлоизолация под керемидите, което го отличава от студения, който е без топлоизолация и предимно подпокривното му пространство не се обитава. Такива студени  покриви се правят само за селскостопански сгради, големи халета, хангари или за складови помещения, където няма изисквания за енергийна ефективност.  За това когато се отнася за нашия дом ние ще се спрем на детайлно оформянето на топъл скатен покрив. Той от своя страна, според предпочитанията ни, при избор на конструкция, може  да бъде дървен, стоманобетонен или метален. Ще разгледаме някои от проблемите при ремонт на покрив на топъл скат от дървена конструкция.

Всички покриви, както и скатните са изложени на дъжд, сняг, вятър и др., лоши атмосферни условия, които проникнат през разместени или счупени керемиди нарушават правилното функциониране на конструкцията. Незащитена топлоизолация и липса на вентилация в подпокривното пространство. Решение на изброените проблеми става чрез създаване на парна бариера. Такъв слой се полага на дъното на обшивката, под топлоизолацията, за да стопира преминаването на водни пари към топлоизолацията, които влошават качествата й.

Ремонт на покриви с външна реклама

Ремонт на покриви с монтирани върху тях светещи рекламни елементи са едни от най-ефектните, но едновременно с това скъпи харчове. Рекламодатели с успешен бизнес често се ориентират към този вид по-поляризиране на фирмата си, защото този вид реклама е най-забелязващ. При ремонт на покриви с рекламни пана се използват различни технологии.

Най-често ремонта на покрива започва с монтажа на носеща желязна конструкция, наречена рамка, върху която се фиксират светещите елементи – букви, кутии, лого и др, а окабеляването остава зад светлинното пано. Предимно буквите се изработват от стъкло в различна цветова гама, като върху тях се залепя цветно фолио с различни ефекти. Светлината на покривните реклами става, като се монтират луминесцентни тела или неонови тръби. При ремонт на покрива за осветление е необходимо да изберем луминесцентни тела, понеже са по дълготрайни и лесни за подмяна. Някои обаче предпочитат неоновото осветление, заради по-голямата цветова гама. Има два вида неонови тръби: едните са открити, тоест тръбата е монтирана директно върху паното, като чрез увиване се изписва някакъв надпис или оформя лого. Другият вид е вграден неон, той се монтира в паната или буквите на рекламата.

Размерът на конструкцията при ремонт на покрив се определят от вида и наклона на ската. Височината на покрив от рекламни пана е от един до четири метра. Опасно е рекламното съоръжение да бъде повече от 4 м.л., защото при природно бедствие е много нестабилно и има вероятност да паднат парчета от детайли. За дължината ограничение няма, има рекламни съоръжения с дължина над 50 метра.

 

Подмяна на греди при ремонт на покриви

Подмяната на гредите при ремонт на покрива се налага когато дървеният материал с течение на времето е изгнил, увиснал и прояден от дървояди, с две думи негоден.  Преди ремонта на покрива е необходимо да вземете решение с какво покритие ще е, от това зависи и от каква конструкция ще имате нужда. Преди да наемете специалист или фирма която да извърши ремонта на покрива и подмяна на гредите, можете грубо сами да изчислите конструкцията. При закупуването на гредите трябва да имате предвид, че ще ви трябват да са обелени от кората, обработени и изсъхнали, в противен случай рискуваме да се завъдят дървояди. Ето няколко названия на гредите при конструирането им:

– хоризонтални греди – столици
– наклонени носещи греди – мертеци
– вертикални подпорни греди – попове

Като дървен материал при ремонт на покриви се използват предимно чам и бор. Необходимо е гредите да бъдат захванати със стоманени връзки. Към бетонната плоча гредите са прикрепени към стоманени плочи. Надлежно и напречно са застопорени от така наречените ферми и рамки.

Отсъствието на всякаква поддръжка на покривните греди води до техният разпад, а оттам неменуемо до ремонт на покрива. За да се избегне този момент е необходимо да се взимат превантивни мерки. Щателната обработка във вид на шлифоване, остъргване на плесен, ако има такава, премахване на прах и други замърсители, запълване на пукнатини и боядисване  удължава  тяхната експлоатация.  Сухото гниене не винаги може да бъде външно видимо, множеството запълвания на пукнатините с различни грундове и бои, може да замаскира основното гниене на дървесината. Но, преди всичко трябва да бъдете убедени, че поддръжката е най-ефикасният метод за предпазването им.

 

Ремонти на покриви, спестете ги с превантивни мерки

Покривът е една от най-важните части във всяка къща. Веднъж повреден, покривът може да Ви причини много главоболия. Ремонт на покриви може да бъде много сложна, трудуемка и скъпа задача, затова за да спестите излишни пари за ремонт на Вашия покрив е добре той да бъде проверяван често за повреди.

Един от начините за поддръжка на Вашия покрив е честото му инспектиране и установяване на състоянието в което се намира. Проверявайте го често за течове странни цепнатини и форми и това би Ви спестило много пари за бъдещ ремонт на покрив.

Преди да започнете проверката на Вашия покрив, убедете се че сте обезопасени. Най-добре е един покрив да бъде проверяван два пъти годишно, във време което е спокойно.