Ремонт на покриви с черупкови конструкции

Едно от най-големите постижения на строителството е широкото приложение през последните десетилетия на покривните черупкови конструкции. Тези конструкции са богато наследство от древните строители, които са ни оставили забележителни творби, като редки паметници на културата. Но с течение на времето и те се нуждаят не само от поддръжка, но и ремонт на покривната конструкция. При строителството на тези уникални паметници са употребявани предимно камък и тухли.

Такива редки паметници на строителното изкуство представляват гробницата в Казанлък, както и църквите „Свети Георги” и „Света София”, запазени като исторически паметници у нас в София. Тяхната реставрация при ремонт на покрива ще се съблюдава да бъде извършен със същите материали или аналог на тях. При започване на ремонт на покривната конструкция тип черупка, трябва да се има предвид, че двете им измерения са много по-големи от третото измерение, което и е дебелината на самата конструкция. Докато при гредовите, рамковите и скелетните конструкции изчислителната схема е съставена от осите на линейните елементи. То при ремонт на покрива трябва да се съобразим, че при тънкостенните изчислението започва от средните повърхнини, които най-често са криволинейни.

Черупковите конструкции са със средна криволинейна повърхнина и имат голяма носеща способност и малко собствено тегло. Тяхното предимство сравнение с плоскостните конструкции е аналогично на предимството на дъгата сравнение с гредата. За ремонта на покрива при този модел, е важно да знаем, че както сводестите конструкции могат да се изпълняват с отвори със стотици метри, без да се ограничава максималният отвор, така и при тънкостенните покривни черупкови конструкции тези възможности са още по-големи.