Покривна конструкция и нейният ремонт в цифри

Когато се наложи ремонт на покривна конструкция в областта на рамковите ъгли се явява равнинно напрегнато състояние, което не може да бъде определено по елементарните начини. При ремонт на покривна конструкция рамковият ъгъл при начупения ригел, обикновено се появява по средата. Армирането на ъгъла е в зависимост от големината на ъгъла А. Когато ъгъла А е по-голям от 160 градуса, опънната армировка минава непрекъснато.

Равнодействащата R в ъгъла се стреми да я изправи. При ремонт на покривна конструкция тя трябва да се поеме от стремената и да се пренесе в натисковата зона, като стремената се свързват с натисковата или с монтажната армировка. Стремената се разпределят на дължина, като изпълняват ролята на обтегачи. При ремонт на покривна конструкция заоблената опънна армировка вместо концентрираната равнодействаща се явява разпределена, която се означава за линеен метър, като странична сила. Тя също се определя от стремена. Определя се, като се изхожда от диференциалният елемент, като страничните сили се определят по зададени формули. Когато ъгълът А<160 градуса, опънната армировка се закотвя на определена дължина, равна най-малко на 35 d при марка на бетона до 150. При ремонт на покривна конструкция с оглед на дължината на закотвяне, тя може да се увеличи. За доброто закотвяне е от значение съществуването на напречен натиск към армировката. Между кръстосващите се армировъчни пръти трябва да се предвижда достатъчно свободно пространство, за да може бетона да се уплътни добре на това място. Стремената в областта на рамковия ъгъл трябва да поемат не по-малко от 35% от равнодействащата на всички опънни пръти.

Водни кули и ремонт на покривите им

При ремонт на покривни плочи на водни кули с обикновена армировка трябва да знаем, че се състоят от две основни конструктивни части – резервоар и подпорна конструкция. Основната характеристика на водната кула се изразява с полезния обем на резервоара и височината на най-ниското водно ниво в резервоара. Всички резервоари имат цилиндрични стени, рядко правоъгълни. Разликата се състои в конструкциите на дъното.

Резервоар с диаметър на дъното над 4 м се използва за плоча с междинна закоравяваща пръстеновидна греда. При по-големи резервоари покривната плоча се конструира преди ремонта на покривната конструкция като купола или се прилага системата Инце – съчетания на купола с пресечен конус.  В мястото на съединяването по време на ремонта на покривната конструкция на отделните черупки се прави стоманобетоннен пръстен.

Недостатъкът на резервоара с покривната плоча във вид на купола с значително опънно усилие, което се получава в опорния пръстен. При резервоар система Инце размерите и налконът на куполата и конуса се избират при ремонт на покривната конструкция така, че взаимно да се уравновеси хоризонталният им натиск и да остане да действа върху пръстена само вертикална резултанта. Тази ситема дава възможност да се направи по-икономична подпорна конструкция. Тя има недостатъците, че изпълнението й е по-сложно, конусовидната част изисква двоен куфраж, трудно се бетонира при ремонт на покривната конструкция и кожухът има по-сложна форма.

В районите със студен климат, за да се защити резервоарът от замръзване и да се даде възможност за наблюдение и ремонт, се налага да се построи кожух на разстояние 0,70 до 1,00 м от външната страна на резервоара.