T сечение при покривни ремонти

Ремонтирайки покривни конструкции, рамките се разчленяват в местата на минималните моменти от вертикално разпределено натоварване. Стойките имат формата на буквите Г и Т, които не са удобни за заводско производство, складиране и транспорт. При ремонт на покрривна конструкция, този метод на изпълнение може да намери приложение, когато елементите се изработват на строителната площадка. Съединението е просто и удобно за изпълнение.

При ремонт на покривна конструкция, рамката се разчленява на линейни елементи – стойка, ригел и на фундаменти. Стойките и ригела са удобни за заводско производство, складиране и транспорт. Недостатък на това решение е, че съединението се извършва в ъгъла, където огъващият момент е най-голям. Този начина на разчленяване е благоприятен за при ставно съединяване на ригела със стойките.

При ремонт на покривна конструкция, различните напречни сечения на ригелите, които се прилагат са статически неопредилими. При сгради без кранове размерите на стойките с правоъгълно напречно сечение са обикновено 30/30, 30/50 см., а марката на бетона е 200. При сгради с кранове до 300 kN се прилага правоъгълно напречно сечение с ширина 40 см, а при кранове над 300 kN – с ширина , не по-малка от 50 см. Височината на напречното сечение под крана се изменя от 60 до 80 см, а над конзолата 40 см. При ремонт на покривна конструкция, височината на стойките на горния край на подовата настилка до долния крайна съоръжението на ригела се избира кратна на 1,80 м. При сгради с кранове и стойки с двойно Т-сечение външните размери са същите, както при правоъгълното напречно сечение.