Ремонти на покриви, причини, видове и решения

Ремонти на покриви – една от най-важните области на строителството. Покривът е от голямо значение за всяка сграда: ако хидроизолация и топлоизолация на покрива се наруши, то може пряко да влияе върху безопасността и здравето и да принуди собствените да търсят варианти за ремонти на покриви. Ето защо, за ремонт на тази част от сградата трябва да се отнася отговорно,  и да се доверява само на опитните професионалисти, защото  те не само ще дадат гаранция за извършената работа, но и точно спазят сроковете на ремонта на покрива. Това е много важно както за къщи, така и за административни сгради, и за промишлени обекти.

Причините за ремонти на покриви, могат да бъдат най-различни. Понякога покривът се разрушава поради природни явления или в следствие на физическото  влошаване на материалите, но повечето проблеми  са в следствие  на човешка грешка. Грешките, допуснати по време на инсталацията на покрива,  могатда доведат до най-различни проблеми –  от мехури на покритието  до разрушаване на хидроизолацията и нуждата от спешни ремонти на покриви.

Покривните дейности или с други думи ремонти на покриви зависят от устройството на покрива и от степента на щетите. Основен ремонт е рядко необходим  и отнема много време. Обикновено обаче, трябва да се сменят само повредените  участаци. В  зависимост от устройството  на покрива, технологията на ремонта може да се различава значително. Според различните типове ремонти на покриви са необходими различни материали и инстроменти, за ремонт на руло на хидроизолацията са необходими едни инструменти и материали, а за ремонт на метални или керамидени покриви –  материалите са  напълно различни.

Ремонти на покриви, спестете ги с превантивни мерки

Покривът е една от най-важните части във всяка къща. Веднъж повреден, покривът може да Ви причини много главоболия. Ремонт на покриви може да бъде много сложна, трудуемка и скъпа задача, затова за да спестите излишни пари за ремонт на Вашия покрив е добре той да бъде проверяван често за повреди.

Един от начините за поддръжка на Вашия покрив е честото му инспектиране и установяване на състоянието в което се намира. Проверявайте го често за течове странни цепнатини и форми и това би Ви спестило много пари за бъдещ ремонт на покрив.

Преди да започнете проверката на Вашия покрив, убедете се че сте обезопасени. Най-добре е един покрив да бъде проверяван два пъти годишно, във време което е спокойно.