Ремонт на покриви в строителството

Когато проектираме ремонт на покрив на сграда, трябва да знаме, че сградите и съоръженията са органично свързани с ежедневния живот и с производествената дейност на човека. За строеж, поддръжка и ремонт на покривни конструкции се отделя голяма част от националният доход на обществото, значителен труд, материали и лични средства.

Ето защо при ремонт на покривна конструкция има голямо значение основният принцип да се постигнат максимални резултати при минимален разход на труд и материали, като се ползват най-добрите резултати от опита на напредналите страни и най-новите постижения на науката и техниката. Строителството е един от най-древните отрасли на материалното производствена дейност и има сложен, многообразен и комплексен характер. Особено това изпъква в последно време, когато строителството се индустриализира, механизира и автоматизира, като преминава на принципно нова схема. Строителството е отрасъл на материалното производство, предназначението на който е построяването на сгради, съоръжения, ремонти на покривни конструкции, както и монтаж на машини и устройства, които създават условия за осъществяване на съответната производствена и жизнена дейност.

Архитектурата е целесъобразната функционалната и естетическа организация на материално-производствената среда за удовлетворяване потребностите на живота и дейността на човека в обществото. Архитектурната дейност има за цел да придаде естетичен образ при проектирането преди ремонт на покривните конструкции и прилежащите им съоръжения.

В началния стадий на развитието на обществото строителните обекти са имали предназначение да удовлетворяват функционалните изисквания и материалните потребности. С развитието на обществото започват да се поставят изисквания за удовлетворяване не само на естшетическите, но и на духовните и оптималните потребности.

Вашият коментар