Водни кули и ремонт на покривите им

При ремонт на покривни плочи на водни кули с обикновена армировка трябва да знаем, че се състоят от две основни конструктивни части – резервоар и подпорна конструкция. Основната характеристика на водната кула се изразява с полезния обем на резервоара и височината на най-ниското водно ниво в резервоара. Всички резервоари имат цилиндрични стени, рядко правоъгълни. Разликата се състои в конструкциите на дъното.

Резервоар с диаметър на дъното над 4 м се използва за плоча с междинна закоравяваща пръстеновидна греда. При по-големи резервоари покривната плоча се конструира преди ремонта на покривната конструкция като купола или се прилага системата Инце – съчетания на купола с пресечен конус.  В мястото на съединяването по време на ремонта на покривната конструкция на отделните черупки се прави стоманобетоннен пръстен.

Недостатъкът на резервоара с покривната плоча във вид на купола с значително опънно усилие, което се получава в опорния пръстен. При резервоар система Инце размерите и налконът на куполата и конуса се избират при ремонт на покривната конструкция така, че взаимно да се уравновеси хоризонталният им натиск и да остане да действа върху пръстена само вертикална резултанта. Тази ситема дава възможност да се направи по-икономична подпорна конструкция. Тя има недостатъците, че изпълнението й е по-сложно, конусовидната част изисква двоен куфраж, трудно се бетонира при ремонт на покривната конструкция и кожухът има по-сложна форма.

В районите със студен климат, за да се защити резервоарът от замръзване и да се даде възможност за наблюдение и ремонт, се налага да се построи кожух на разстояние 0,70 до 1,00 м от външната страна на резервоара.

Вашият коментар