Ремонт на покриви на едноплощна хиперболична черупка

Когато започнем ремонт на покрив на едноплощна хиперболична черупка които намират приложение при охладителни кули, изхождаме при изчисление от уравнения за равновесие на произволно ротационна черупка. При натоварване от вятър трябва да имаме предвид по време на ремонта на покрива, че радиусът на кривината на меридианата, проекцията на радиуса върху хоризонталното сечение, ъгълът между нормалната и ротационната ос, зависи само от ъгъла В. Като се използва зависимостта на Кодаци-Гаус и като се елиминира усилието се получават системата от решение на повърхнината.

По този начин се намира и приблизителният характер на усилията на безмоментната теория преди да започнем ремонта на покрива. Понеже най-голямото меридианно усилие на опън е по-голямо от усилието на натиск от собствено тегло, фундаментите трябва да изчислим при ремонта на покрива, да имат съответното тегло или да са свързани с пилотите, така, че да се избегне отваряне във фундаментната фуга. Получените изрази за усилията, отговарят на безмоментното състояние на черупката. Изведените изчисления по време на ремонта на покрива дават само първото приближение към действително напрегнато състояние. Ако се разглежда деформацията на черупката, ще се види, че се явяват нормални премествания. Това показва, че съществуват огъващи моменти.

Безмоментното състояние се нарушава от граничните условия по двата контура. Трябва да се вземат под внимание също и огъващите моменти вследствие на температурната разлика, която съществува винаги при производствената работа на кулата. Близо до контура се появяват и допълнителни пръстеновидни усилия.

 

Вашият коментар