Ремонт на покриви – полегати черупки над правоъгълна основа

Полегатите черупки с положителна гаусова кривина над правоъгълна основа намират широко приложение, като един от най-икономичните и благоприятни в архитектурно отношение покривни конструкции на промишлени, обществени, транспортни, складови и други видове сгради.

Ремонтът на покрив от този тип е съобразен с това, че тези конструкции се състоят от черупка и диафрагма. Употребяват се, като отделни самостоятелни конструкции с размери до 50-60 метра или като една система от повтарящи се черупки в едно или в две направления. Те могат да бъдат разделени една от друга или непрекъснато съединени. За полегата черупка се смята тези които имат стрелка със съотношение 1/10, малката кривина предизвиква съществено изменение в работата им в сравнение със съответните плочи.

Ремонтирайки покрива на подобна конструкция, диафрагмите се изпълняват във вид на пълностенни греди с криволинейно очертание, дъги с обтегачи, рамки с криволинейни ригели, ферми и други. Започвайки ремонт на покрив от такова естество, трябва да конструираме армирането на черупката и диафрагмите с усилия които се явяват в тях от различни видове натоварвания и въздействия. При полегати черупки натоварването от вятър се поема само за диафрагмите. За полегатите шедови черупки натоварване от вятър се приема само на крайната черупка, когато се налага ремонт на покрива при този модел. Усилията в черупки с двойни кривини се определят освен за пълно натоварване, но и за натоварване на половината на черупката от сняг в надлъжно или в напречно направление. Вследствие на това, когато ремонтираме покрива, трябва да сме наясно, че  в ъглите на черупката се появяват значителни усилия на опън, които се поемат от опънна армировка, изпълняваща ролята на скрит обтегач.

Освен това ъгловите зони на черупката упражняват клиновидно действие и се стремят да разкъсат връзката между диафрагмите в ъглите. Въз основа на тази обща характеристика на работата на черупката се извършва конструирането и армирането й.

 

Вашият коментар