Ремонт на покриви, оразмеряване и опън

При ремонт на покриви цилиндричните черупки намират приложение и при шедовите черупкови конструкции. Те се употребяват при специални производства, където се изисква равномерно осветление. Обикновено те са обърнати на север. Недостатък на този вид конструкция е голямото заснежаване, което се получава в райони с големи снеговалежи.

При ремонт на покриви трябва да се съобразим долният бордов елемент да се изпълни във формата на L. Височината на шедовата черупка трябва да бъде не по-малка от 1/10 L и от 1/3 L. Към черупките с нулева гаусова кривина спадат коноидните черупкови конструкции. При ремонт на покриви проектирането на цилиндричните черупки първоначално се приемат предварителни размери въз основа на изпълнени подобни конструкции или въз основа на приблизително изчисляване, което може да се извърши като греда с коритообразно сечение. С помощта на получените усилия се определят размерите на черупката, бордовите греди и диафрагмите.

Препоръчва се при ремонт на покриви това оразмеряване напреженията на опън в частите, в които появата на пукнатини е неблагоприятна, да бъде по-малка от R. Главните напрежения на натиск не трябва да са по-големи от изчислителните призмени съпротивления на бетона, а главните напрежения на опън не трябва да бъдат по-големи от 0,25 R.

При ремонт на покриви с такива конструкции от полученото сечение за армировката 60% се разполагат съгласно диаграмата на напреженията на опън, като напречното сечение на армировката в опънната част на черупката не трябва да бъде по-малко от 0,20% от напречното сечение на бетона.

 

Вашият коментар