Ремонт на покрив особени видове

Преди да започнем ремонт на покрив – черупка трябва да знаем, че най-характерен представител на този вид покриви е този с нулевата гаусова кривина или цилиндрична черупка. Това са едни от първите пространствени покривни конструкции, в които стоманобетонът намира по-широко приложение. В миналото и сега , те се прилагат по-широко в промишлените и складови помещения. Ремонтирайки покрива трябва да имаме предвид, че тези конструкции имат по-голям разход на материал в сравнение с тези с положителна гаусова кривина, но имат предимството, че са по удобни за изпълнение поради линейния характер на повърхността в едното направление.

Един ремонт на покрив не може да започне без да сме запознати с елементите на този вид покрив: черупки, бордови греди и диафрагми.

Разстоянието между диафрагмите се нарича отвор, а разстоянието между бордовите греди се нарича ширина. Покрив с цилиндрична черупка, която се опира само на две диафрагми, се нарича просто подпряна, а когато е подпряна на повече диафрагми, се нарича непрекъсната – подобно на гредите. Цилиндричните могат да бъдат едновълнови и многовълнови, когато са разположени една до друга и имат общи бордови греди. В този случаи, когато правим ремонт, на покрива ще различим крайна и средна вълна. Напречното сечение,  обикновено е очертано по окръжност, но при по-големи ширини се очертава по елипса. Препоръчва се отношението на стрелката към ширината да се избира от 1/8 до 1/10. Този тип покрив има голяма носеща способност, когато е затворена с диафрагми и бордови греди. Под действието на разпределено натоварване се появяват главно нормални и хлъзгащи усилия.

Вашият коментар