Ремонт на покриви чрез плътни и неплътни покрития

Ремонт на покриви при плътно покритие. Този тип се характеризира с сигурна хидроизолация при оттичане на водата, не само по наклона, но и в обратната посока, при запушване при попадане на клони и листа, а също така и при заледяване. Покритието е направено без фуги или със запойка на шевовете. Предимно замазките които се ползват при ремонта на покрива са с армировка, рулонни битуминизирани изделия, от пластмаса или от метал. Поради голямата си устойчивост при всякакъв режим на оттичане, ремонт на покрива тези покрития се прилагат предимно при плоски покриви и с вътрешно оттичане, но има случаи когато се ползват и при стръмни покриви. Ремонт на покриви с неплътни, съставени от отделни елементи детайли покрития. При тях детайлите се захващат и свързват помежду си по посока на оттичането успоредно на капчука. По този начин се образува цялостното покритие, при което водата минава от единия към другия детайл и достига отводнителната система на зданието. По този начин, не са възможно да се осъществи движението на водата срещу наклона, защото тя ще премине под застъпени детайли и ще се оттече в покривното помещение. За да са сигурни специалистите използващи този модел покритие при ремонт на покрива го ползват само за стръмни скатове. Тук попадат като детайли –  керемидите, всички видове плочи, панели и някои метални покрития и някои битумни изделия. При малък наклон прекъснатите покрития се уплътняват на фугите и по този начин по вида си на изпълнение приличат на непрекъснатите покрития.

Вашият коментар