Избор на керемиди при ремонт на покриви

При ремонт на покриви съществува и един не маловажен проблем, бързият растеж на строителството в последните години увеличи търсенето на керемиди- основното покритие, с който се завършват скатните покриви. За жалост качествената глина вече е рядкост, за производство на доказали се керамични изделия за покриви  у нас. Ресурсите са намалели значително и на пазара се почувства тяхната липса, което доведе до внос на такива. При ремонт на покрива, трябва да съблюдаваме следните качествени характеристики:  керемидите да са водонепропускливи, да има възможност за добро проветряване на подпокривното пространство, защита на ската от нахлуване на птици, добра циркулация на въздуха, проходимост на вентилация на канализацията на сградата и лесно обслужване на съоръженията.

При ремонт на покрива трябва да се спазват изискванията към подпокривните помещения. Те са два вида – топъл скатен покрив и студен скатен покрив. При ремонта на топлия покрив основна грижа е полагането на топлоизолация под керемидите, което го отличава от студения, който е без топлоизолация и предимно подпокривното му пространство не се обитава. Такива студени  покриви се правят само за селскостопански сгради, големи халета, хангари или за складови помещения, където няма изисквания за енергийна ефективност.  За това когато се отнася за нашия дом ние ще се спрем на детайлно оформянето на топъл скатен покрив. Той от своя страна, според предпочитанията ни, при избор на конструкция, може  да бъде дървен, стоманобетонен или метален. Ще разгледаме някои от проблемите при ремонт на покрив на топъл скат от дървена конструкция.

Всички покриви, както и скатните са изложени на дъжд, сняг, вятър и др., лоши атмосферни условия, които проникнат през разместени или счупени керемиди нарушават правилното функциониране на конструкцията. Незащитена топлоизолация и липса на вентилация в подпокривното пространство. Решение на изброените проблеми става чрез създаване на парна бариера. Такъв слой се полага на дъното на обшивката, под топлоизолацията, за да стопира преминаването на водни пари към топлоизолацията, които влошават качествата й.

Вашият коментар